vstupKdo jsme ?Železniční geodeti vznikli v roce 2014 jako pobočka Českého svazu geodetů a kartografů. Zakládajícími 19 členy byla skupina geodetů pracujících na železnici v oboru katastru nemovitostí, mapování, bodových polí a inženýrské geodézie. Pobočka si dala za cíl býti propagátorem a popularizátorem železniční geodézie (jejíž počátky na našem území sahají do první poloviny 19. století),zároveň je platformou pro výměnu zkušeností a v budoucnu se také hodlá aktivně zapojit do navazování kontaktů s železničními geodety okolních států.

V roce 2015 pobočka čítá 20 členů, zpracovává první hesla pro internetovou encyklopedii Wikipedia v oboru Geodézie, připravuje rozhovor pro časopis Zeměměřič, dále rozhovor s našimi významnými členy a navazuje první oficiální styky s polskými železničními geodety.

V roce 2016 se pobočka rozrůstá o nové členy. Na 11. sjezdu ČSGK v Praze, v sídle Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce, byl do rady ČSGK nominován a přítomnými zvolen předseda Železničních geodetů ing. David Witosz. Železniční geodeti dále v tomto roce realizují exkurzi ve  výhybkárně DT Prostějov a spolupořádají se společností Leica Geosystem Polska mezinárodní konferenci v polském Gdaňsku pod názvem „Výměna zkušeností v projektování, stavbě a správě železniční infrastruktury“.Odkazy - Kontakt CZ-ENG-PL