vstupWikipediaPierwsze hasła opracowaliśmy dla naszej organizacji macierzyńskiej, a następne dla naszego pięknego zawodu. Chcecie dołączyc? Kontaktujcie się z nami!

Opracowane hasła :Český svaz geodetů a kartografů

Ing. Václav Šanda - předseda ČSGK


Hasła w budowie :Gyroteodolit


Linki - Kontakt CZ-ENG-PL